Каријерно вођење и саветовање у нашој школи

У сарадњи са организацијом „Знањем до посла“ одржано је предавање каријерног вођења и саветовања. Учествовали су ученици завршних разреда како би спознали своје способности и потенцијале, били каријерно информисани и донели адекватне одлуке у домену избора занимања, обука, образовања, планирања каријере и припреме за тржиште рада.

Кроз групне и индивидуалне сесије ученици су информисани и усмеравани у правцу који најпре одговара њиховим способностима и афинитетима, радили су потребне провере знања и вештина, вршили информисање о расположивим могућностима за лични и каријерни развој.

Одржан је Тест способности и склоности назван Basic Check, уз надзор каријерног практичара 18.05.2023., који садржи две основне области процене, стандардни и практични део.

Стандардни, општи део садржи четири области задатака и усмерен је на процену когнитивних способности:

Задаци за размишљање са језичким задацима

Задаци за размишљање са вишедимензионалним задацима

Нумерички задаци

Енглески као страни језик

Практични део садржи шест области задатака, усмерен је на проверу практичних знања и способности:

Природне науке

Економија, планирање и организација

ICT и обрада података

Хигијена и безбедност на раду

Разумевање технике и технологије

Човек и здравље

За тест је потребно издвојити два сата. Тест је прошао период стандардизације и сви кандидати добијају сертификат са сигурносним кључем и QР кодом, чија аутентичност се може проверити на сајту Gаtеwаy. Подршку у сагледавању и тумачењу резултата (у која занимања/обуке се уклапају утврђене способности), пружали су каријерни саветници на пројекту „Знањем до посла“.

 


Објављено

у

од

Ознаке:

Comments

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *