Образовни профили

Комерцијалиста

commercialist

Образовни профил КОМЕРЦИЈАЛИСТА је из подручја рада Економија, право и администарација и један је од најтраженијих профила на тржишту рада. Ученици се оспособаљавају за рад у свим велетрговинским и спољнотрговинским компанијама, али се и развија предузетнички дух, па се због тога уче 2 страна језика (Енглески језик и Немачки језик)
Школовање траје 4 године и испуњено је савременим наставним садржајима из области електронске трговине (е-трговине) и занимљивом наставом која се реализује кроз Обуку у виртуалном предузећу у савремено опремљеним кабинетима канцеларијског пословања и рачунарства које наша школа поседује.
Практична настава се реализује кроз Блок наставу, која подразумева извођење наставе у трајању од 2 недеље у току године код истакнутих компанија у Нишу, са којима школа има потписане уговоре и одличну сарадњу у будућем запошљавању истакнутих ученика.
Овај профил пружа добру основу за даље школовање и проходност на свим високошколским установама и факултетима.

Аранжер у трговини

arranger

Аранжер у трговини може бити ваш избор уколико сте уметничка душа и ако имате склоности за цртање, пројектовање, перспективу, уређење ентеријера и слично. За четири године у нашој школи ваш таленат ће се развити и тако формирати добра основа за послове аранжирања излога и ентеријера продавница али и за даље школовање на факултетима ликовних и примењених уметности.

Трговински техничар

Trade technician

Образовни профил (смер)-ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР, осим знања из области економије, трговине и права пружа добру основу за даље школовање на свим високошколским установама.
Настава се реализује у кабинетима трговинског и канцеларијског пословања који су опремљени савремном компјутерском технологијом, усавршавају се радни задаци попут снабдевања продавнице робом, складиштења робе, продаје, финансијско-административни послови, комуникација, пословна сарадња са купцима и пословним партнерима. Утицај пандемије Covid-19 на глобалном нивоу је додатно убрзао развој оn-line куповине, па значајно место у настави има електронска трговина где се посебно обраћа пажња на примену и употребу електронских платформи за дељење и електронског тржишта за размену, права потрошача у е-трговини, е-банкарство итд.
Трговинска школа као средња стручна школа, највише пажње поклања едукацији ученика кроз праксу и то реализује тако што ученици обављају практичну наставу у познатим компанијама и трговинама у граду по дуалном моделу (DM дрогерије, DEICHMANN обућа, PS fashion, LIDL, АС трговине….)
Током школовања се обавља практична настава у неким од малопродајних објеката наведених компанија, један дан у недељи, где је време проведено на пракси плаћено (дуални модел праксе).
Дуално образовање је вид учења кроз плаћени практичан рад код послодавца где ученици стичу и усавршавају своја знања и вештине у складу са планом и програмом наставе уз помоћ лиценцираног инструктора (то је лице запослено код послодавца који помаже ученику на пракси у стицању компетенција неопходних за ефикасан и продуктиван рад у свом будућем занимању).
Новчана надокнада коју ученик добија од послодавца је 70% од минималне републичке зараде. Нпр. на месечном нивоу то износи 4 000 динара за 4 дана у месецу .
Дуално образовање ученицима нуди, након завршетка школовања, уколико за то постоји обострано задовољство, ЗАПОШЉАВАЊЕ у компанијама где су обављали практичну наставу.
Више информација о дуалном образовању на сајту: https://dualnoobrazovanje.rs/

Трговац

trader

ТРГОВАЦ је једини смер у нашој школи у трајању од три године. Даје могућност да за релативно кратак временски период стекнете знање из области трговине и упознате са свим радним задацима трговца.

Трговинска школа као средња стручна школа, највише пажње поклања едукацији ученика кроз праксу и то реализује тако што ученици обављају Практичну наставу у познатим компанијама и трговинама у граду по дуалном моделу, два дана недељно (DM дрогерије, DEICHMANN обућа, PS fashion, LIDL, АС трговине….), где је време проведено на пракси плаћено.

Дуално образовање је вид учења кроз плаћени практичан рад код послодавца где ученици стичу и усавршавају своја знања и вештине у складу са планом и програмом наставе, уз помоћ лиценцираног инструктора ( то је лице запослено код послодавца које помаже ученику на пракси у стицању компетенција неопходних за ефикасан и продуктиван рад у свом будућем занимању).

Новчана надокнада коју ученик добија од послодавца је 70% од минималне републичке зараде. Нпр. на месечном нивоу то износи 8 000 динара за 8 дана у месецу, проведених на пракси.

Дуално образовање ученицима нуди, након завршетка школовања , уколико за то постоји обострано задовољство, ЗАПОШЉАВАЊЕ у компанијама где су обављали практичну наставу.

Више информација о дуалном образовању на сајту: https://dualnoobrazovanje.rs/

https://youtu.be/zyQIzb8e40M

Информације о потребном броју бодова за упис у задње три године и наставним програмом за сваки смер можете погледати у следећем документу:

Број бодова за упис и наставни предмети по профилима